Menu

SPLOŠNI POGOJI UPORABE

S sklenitvijo pogodbe med upravljalcem in uporabnikom glede uporabe spletnega mesta www.ihelp.si ali mobilne aplikacije iHELP se strinjate s temi splošnimi pogoji. Če se s splošnimi pogoji ne strinjate, spletnega mesta www.ihelp.si ali mobilne aplikacije iHELP ne uporabljajte.

SPLOŠNO

Upravljalec: Upravljalec je iHELP d.o.o., Privoz 8, 1000 Ljubljana. Slovenija.
Uporabnik: Uporabnik je vsaka fizična oseba, ki uporablja spletno mesto www.ihelp.si ali mobilno aplikacijo iHELP.

SKLENITEV POGODBE

Pogodba med upravljalcem in uporabnikom glede uporabe spletnega mesta www.ihelp.si ali mobilne aplikacije iHELP je za brezplačno storitev iHELP Varnostni paket: 100, ko se uporabnik registrira in ustvari svoj iHELP profil (uporabniški račun), za plačljivo storitev iHELP Premium paket: Varnost 300, 500 in 1000 pa je pogodba sklenjena, ko se uporabnik registrira, ustvari svoj uporabniški profil in ko upravljalcu plača znesek letne naročnine. Pogodba je s plačilom letne naročnine sklenjena za eno leto. Pogodba se lahko podaljša s plačilom letne naročnine za naslednje leto.

REGISTRACIJA UPORABNIKA

V iHELP sistem se uporabnik prijavi na spletni strani www.ihelp.si z uporabniškim imenom in izbranim geslom. Uporabniško geslo je tajno in je znano le uporabniku. Uporabnik je odgovoren za varovanje svojega gesla. Upravljalec ne odgovarja za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi nastala, ker uporabnik ni uspel izpolniti te varnostne obveznosti.

Uporabnik, ki se registrira preko spletne strani www.ihelp.si ali preko mobilne aplikacije iHELP, aktivira svoj iHELP račun (validira svojo mobilno telefonsko številko), izpolni osebne podatke (ime in priimek, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka), v svojem profilu pa lahko izpolni tudi podatke glede svojega zdravstvenega stanja (starost, teža, višina, krvna skupina, bolezni, zdravila, ki jih uživa, alergije, ali ima vstavljen spodbujevalec srca, ipd.). Uporabnik je odgovoren za točnost in ažurnost osebnih podatkov ter za objavljeno vsebino v svojem profilu. Objavljeno vsebino je uporabnik v primeru sprememb dolžan nemudoma ustrezno popraviti. Uporabnik lahko spremeni svoje podatke v profilu na naslednje načine: preko mobilne aplikacije, priporočeno po pošti na naslov upravljalca, preko e-pošte upravljalcu ali preko spletne strani www.ihelp.si.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec je zavezan k varovanju zaupnosti informacij, ki jih pridobiva od uporabnikov spletne strani www.ihelp.si ali aplikacije iHELP.

Upravljalec zbira osebne podatke (kot npr. osebna imena, naslovi, e-poštni naslovi - elektronska pošta, telefonska številka, starost, krvna skupina, bolezni, zdravila, ki jih uživa, alergije, ali ima vstavljen spodbujevalec srca, ipd.), ki jih uporabnik v svojem profilu prostovoljno navede. Z navedbo osebnih podatkov se uporabnik izrecno strinja, da jih upravljalec lahko uporablja skladno s temi splošnimi pogoji.

Namen zbiranja podatkov o zdravstvenem stanju uporabnikov je, da lahko v primeru pošiljanja SOS sporočila reševalci ali drugi uporabniki mobilne aplikacije iHELP pridobijo podatke o uporabniku, ki nujno potrebuje pomoč.

Uporabnik lahko sam vklopi ali izklopi nastavitev kroga oseb (reševalci - uporabniki mobilne aplikacije iHELP - svojci), katerim se v primeru nujne pomoči pošlje SOS - sporočilo z njihovimi podatki. V primeru izbire kroga oseb "Uporabniki mobilne aplikacije iHELP" bo sporočilo poslano vsem uporabnikom mobilne aplikacije iHELP, ki se nahajajo v krogu 500 m ali več od uporabnika, ki potrebuje nujno pomoč. Z izbiro kroga oseb za obveščanje z SOS - sporočilom, se uporabnik izrecno strinja in soglaša, da bodo določeni osebni podatki o uporabniku poslani vsem tem osebam.

Podatke uporabnikov lahko upravljalec uporablja le za obveščanje uporabnikov o novih storitvah, podobnih aktivnostih ter novicah upravljalca. Upravljalec podatkov ne bo pošiljal tretjim osebam oziroma jih ne bo zlorabljal. Podatke ima shranjene samo za namen reševanja (pošiljanje SOS - sporočil in za uporabo aplikacije). Podatkov upravljalec ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primeru zahteve sodišča ali organov pregona v primeru poskusa vloma v strežnik.

Osebne podatke uporabnikov upravljalec hrani le za čas, ko je uporabnik aktiven, torej ko ima aktiviran profil in uporabniški račun.

Uporabnik skrbi za veljavnost ustreznih tehničnih in organizacijskih varnostnih standardov, ki so bili pripravljeni za namene zaščite zbranih osebnih podatkov uporabnikov pred nenamernim, nezakonitim ali nepooblaščenim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, dostopom, razkritjem ali uporabo.

Uporabnik ima pravice po veljavni zakonodaji, ki lahko vključujejo dostop do svojih osebnih podatkov, ki jih upravljalec obdeluje, pravico do popravljanja, brisanja ali blokiranja uporabe teh osebnih podatkov in pravico do ugovora glede določenega načina obdelave podatkov. Za uveljavljanje teh pravic je potrebna pisna zahteva uporabnika, naslovljena v skladu s spodnjimi navodili v poglavju "Vprašanja".

SLEDENJE UPORABE ("Piškotki")

Upravljalec avtomatično sledi načinu uporabe vsebine, ki je dostopna na spletni strani upravljalca www.ihelp.si. To pomeni, da upravljalec lahko zbira in obdeluje podatke o obiskih spletne strani www.ihelp.si, na primer za statistiko obiskov in za registracijo "prijavo" uporabnika. Pri tem se bo na računalnik uporabnika namestil t.i. "piškotek" ("cookie"), s katerim upravljalec pridobi podatke o imenu domene uporabnika, o ponudniku internetnih storitev uporabnika ter datum in čas dostopa uporabnika. "Piškotek" je informacija, ki se pošlje v brskalnik uporabnika in shrani na trdem pogonu računalnika, upravljalcu pa omogoča bolj podrobno sledenje uporabe in obiskovanja spletne strani www.ihelp.si. Če uporabnik "piškotke" izključi oziroma onemogoči, bo imel kljub temu popolnoma enak dostop do vsebin na spletni strani www.ihelp.si, slednje pa bo vplivalo le na rahlo manj natančne podatke o obiskovanju in uporabi spletne strani www.ihelp.si, ki jih upravljalec zbira v internih poročilih. Ti podatki o obiskovanju bodo uporabljeni zgolj za interne potrebe upravljalca.

ZAŠČITA ZASEBNOSTI MLADOLETNIH OSEB

Spletno mesto www.ihelp.si ali aplikacija iHELP nista namenjena otrokom in mladini, mlajšim od 14 let. Otroci, mlajši od 14 let, ne smejo pošiljati osebnih podatkov prek spleta ali aplikacije. Upravljalec osebnih podatkov oseb, mlajših od 14 let ne shranjuje.

PLAČILO

Cena iHELP premium storitev je dosegljiva na spletni strani www.ihelp.si.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI UPRAVLJALCA

Mobilna aplikacija učinkovito poveča možnosti reševanja in zmanjša čas do nudenja prve pomoči. S posredovanjem SOS - sporočila mobilna aplikacija iHELP uporabnika preko številke 112 poveže z najbližjo urgenco.

Mobilna aplikacija iHELP ne jamči možnosti preživetja ali odziva na pomoč. Mobilna aplikacija iHELP poveča verjetnost preživetja in možnost hitrega reševanja. Sama aplikacija ne rešuje življenj - življenja rešujejo ljudje.

Mobilna aplikacija iHELP, informacije in vsebine znotraj aplikacije niso namenjene zamenjavi ali nadomestitvi profesionalne zdravniške pomoči, nujne medicinske pomoči, uradnega tečaja prve pomoči ali izobraževanja o temeljnih postopkih oživljanja. Aplikacija ni namenjena zamenjavi ali nadomestilu medicinskega osebja.

Upravljalec se trudi zagotoviti popolno tehnično delovanje spletne strani www.ihelp.si, kakor tudi mobilne aplikacije iHELP. Upravljalec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prekinitev delovanja mobilne aplikacije iHELP.

Uporabnik se strinja, da upravljalec ne odgovarja za nikakršno neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali izjemno materialno ali nematerialno škodo, ki bi nastala zaradi uporabnikove uporabe spletnega mesta www.ihelp.si ali mobilne aplikacije iHELP.

Upravljalec ne jamči za brezhibno delovanje mobilne aplikacije iHELP niti za točnost posredovanih informacij. Do napak lahko pride pri delovanju same aplikacije, kot tudi pri uporabi navigacijskih sistemov (GEO - lokacije uporabnika) kot posledica lokalnih okoljskih pogojev in/ali nepopolnih ali napačnih podatkov. V primeru, da ima uporabnik izklopljeno GEO - lokacijo, mobilna aplikacija iHELP v SOS sporočilu reševalcem ne more poslati GEO - lokacije uporabnika, zaradi česa reševalci ne bodo obveščeni o lokaciji ponesrečenca ali tretje osebe, ki potrebuje nujno pomoč.

Mobilna aplikacija iHELP uspešno pošlje SOS sporočilo izbranemu krogu oseb (reševalcem - uporabnikom mobilne aplikacije iHELP - svojcem) le v primeru delujočega oziroma dostopnega GSM signala. V kolikor se uporabnik nahaja na območju, ki ni pokrito z GSM signalom oziroma, da GSM signal ne deluje, SOS sporočilo ne bo poslano in upravljalec ne odgovarja za neprijetnosti ali škodo, ki bi uporabniku nastala iz tega naslova.

Ko uporabnik pošlje SOS - sporočilo, ga mobilna aplikacija iHELP obvesti o najbližji lokaciji defibrilatorja. Del seznama in lokacije defibrilatorjev je upravljalec pridobil iz spletnega mesta www.aed-baza.si, ki ga upravlja Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani in od ostalih baz. Upravljalec zato ne jamči za lokacijo defibrilatorjev kot tudi ne za njihovo brezhibno delovanje, zaradi česar upravljalec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi nedelovanja ali napačne lokacije defibrilatorjev.

PREPOVED ZLORAB IN SANKCIJE

Prepovedana je uporaba mobilne aplikacije iHELP za drug namen kot za reševanje. Zloraba znamenj za pomoč in nevarnost (SOS - sporočil) je kaznivo dejanje (309. člen KZ-1). V primeru zlorabe mobilne aplikacije iHELP uporabnik sam krije stroške intervencije.

V primeru ugotovljenih zlorab bo upravljalec uporabniku blokiral storitev pošiljanja SOS - sporočil in ga o tem obvestil preko mobilne aplikacije, priporočeno po pošti na naslov uporabnika ali preko e-pošte.

Uporabnik odgovarja tudi za zlorabe mobilne aplikacije in SOS - sporočil v primeru izgube ali odtujitve medija oziroma "pametne" mobilne naprave, na katerem je nameščena mobilna aplikacija iHELP. V primeru izgube ali odtujitve medija oziroma "pametne" mobilne naprave, na katerem je nameščena mobilna aplikacija iHELP, je uporabnik dolžan čimprej obvestiti upravljalca, da blokira storitev pošiljanja SOS - sporočil in na ta način prepreči morebitne zlorabe.

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

Upravljalec si pridržuje pravico do posodobitev in sprememb splošnih pogojev uporabe spletnega mesta www.ihelp.si ali mobilne aplikacije iHELP in cenika. Nadaljnja uporaba storitev po vsakršnih takšnih spremembah pomeni, da se uporabnik s temi spremembami izrecno strinja. V primeru, da se uporabnik ne strinja s spremenjenimi splošnimi pogoji ali cenikom lahko, kadarkoli odpove uporabniški račun, vendar se uporabniku znesek plačane naročnine za tekoče leto ne vrača.

Upravljalec obvesti uporabnike o vsaki spremembi cenika 1 mesec pred spremembo preko mobilne aplikacije ali preko E-poštnega naslova.

UPORABA PRAVA

Za presojo pravnih razmerij glede teh splošnih pogojev v zvezi z uporabo spletnega mesta ali mobilne aplikacije iHELP se uporablja pravo Republike Slovenije.

V primeru spora med uporabnikom in upravljalcem je izključno pristojno sodišče Republike Slovenije.

VPRAŠANJA

Uporabniki lahko vprašanja, predloge ali pritožbe v zvezi z njihovim naročilom, nakupom ter splošnimi pogoji, sporočijo upravljalcu preko spletne strani iHELP: www.ihelp.si, ali po pošti na naslov: iHELP d.o.o., Privoz 8, 1000 Ljubljana, po telefonu: 00 386 40 458 486 ali E-poštni naslov: info@ihelp.si.