Menu

Novi iHELP paketi z nezgodnim zavarovanjem

 • Z nezgodnim zavarovanjem boste po poškodbi pokrili izpad dohodka, poskrbeli za alternativna zdravljenja ali ustrezno prilagodili domače okolje v primeru invalidnosti.
 • V primeru najhujšega bo nezgodno zavarovanje omililo finančno breme vaših najbližjih.
 • Zavarovanje je namenjeno vsem, ki so v svojem vsakdanjem življenju izpostavljeni nezgodnim tveganjem (vožnja z motornim vozilom, kolesom, delovno okolje, prostočasne dejavnosti, ...).
 • Nezgodno zavarovanje priporočamo vsem med 14. in 74. letom, ki želijo zagotoviti finančno varnost sebi in svojim najbližjim v primeru poškodb ob nezgodi ali v primeru smrti.


IZBERITE PAKET

PRO

8,90 € / mesec

Znesek vsebuje 22% DDV

LETNA CENA: 106,8 €

 • 1 x Licenca: iHELP aplikacija Varnost 300
 • 1 x Polica: Kolektivno nezgodno zavarovanje (Paket A)
 •       100% trajne invalidnosti: 62.500 €
 •       Trajna invalidnost: 25.000 €
 •       Smrt zaradi nezgode: 10.000 €
 •       Smrt zaradi bolezni: 1.000 €
 •       Zlom kosti, izpahi in opekline: 1.500 €

PRO PLUS

10,90 € / mesec

Znesek vsebuje 22% DDV

LETNA CENA: 130,80 €

 • 1 x Licenca: iHELP aplikacija Varnost 300
 • 1 x Letna delavnica: Varnosti in oživljanja TPO
 • 1 x Licenca: SOS ID Koda za iHELP zdr. kartoteko
 • 1 x Polica: Kolektivno nezgodno zavarovanje (Paket A)
 •       100% trajne invalidnosti: 62.500 €
 •       Trajna invalidnost: 25.000 €
 •       Smrt zaradi nezgode: 10.000 €
 •       Smrt zaradi bolezni: 1.000 €
 •       Zlom kosti, izpahi in opekline: 1.500 €

PREMIUM

14,90 € / mesec

Znesek vsebuje 22% DDV

LETNA CENA: 178,80 €

 • 1 x Licenca: iHELP aplikacija Varnost 500
 • 1 x Polica: Kolektivno nezgodno zavarovanje (Paket B)
 •       100% trajne invalidnosti: 125.000 €
 •       Trajna invalidnost: 50.000 €
 •       Smrt zaradi nezgode: 25.000 €
 •       Smrt zaradi bolezni: 1.000 €
 •       Zlom kosti, izpahi in opekline: 4.000 €
 •       10 letna renta v primeru nesreče: 200 € na mesec

PREMIUM PLUS

16,90 € / mesec

Znesek vsebuje 22% DDV

LETNA CENA: 202,80 €

 • 1 x Licenca: iHELP aplikacija Varnost 500
 • 1 x Letna delavnica: Varnosti in oživljanja TPO
 • 1 x Licenca: SOS ID Koda za iHELP zdr. kartoteko
 • 1 x Polica: Kolektivno nezgodno zavarovanje (Paket B)
 •       100% trajne invalidnosti: 125.000 €
 •       Trajna invalidnost: 50.000 €
 •       Smrt zaradi nezgode: 25.000 €
 •       Smrt zaradi bolezni: 1.000 €
 •       Zlom kosti, izpahi in opekline: 4.000 €
 •       10 letna renta v primeru nesreče: 200 € na mesec

Naroči iHELP paket

Na elektronski naslov vam bomo poslali ponudbo.

Izberite paket:
(mesečni ali letni)
Cene vsebujejo 22% DDV.
Mesečna licenca:
  
  
  
  

Letna licenca:
  
  
  
  
Koda za popust:
(Koda prodajalca)
PODATKI ZAVAROVANCA  
Ime in Priimek:
Datum rojstva:
Tel. številka:
E-mail:
Davčna številka:
Ulica in hišna št.:
Št. pošte in kraj:
Kraj rojstva:
Datum začetka zavarovanja:

ŽELITE RAČUN NA PODJETJE?
 
Ime podjetja:
Davčna številka:
E-mail:
Obdelava podatkov (GDPR):   Potrjujem, da so moji osebni podatki točni in pravilni. Dovolim, da moje osebne podatke obdeljuje GENERALI zavarovalnica d.d.. Vaše osebne podatke bodo obdelovali skladno z veljavno zakonodajo. Več o tem si lahko preberete v spodnjem Obvestilu o obdelavi osebnih podatkov v GENERALI d.d.S klikom na gumb »Pošlji« se izrecno strinjate, da iHELP d.o.o. vaše osebne podatke obdeluje z namenom izdelave ponudb in pošiljanja novosti o iHELP produktih ter storitvah. Vaši osebni podatki so ves čas skrbno varovani. Tako družba iHELP d.o.o. zagotavlja vse potrebne ukrepe zavarovanja osebnih podatkov, kot to določata 24. in 25. člen ZVOP-1.Pravila kolektivnega nezgodnega zavarovanja


 • Kolektivno zavarovanje je namenjeno iHELP uporabnikom in njihovim družinskim članom. Imeti morate iHELP uporabniški račun ( ustvari uporabniški račun ).
 • Trajanje zavarovanja: do vašega preklica.
 • Sklenitev zavarovanja: je mogoča od dopolnjenega 14. in največ do poteka zavarovalnega leta v katerem zavarovanec dopolni 75 let.
 • V zavarovanje se ne morejo vključiti osebe, ki so v času vključitve v zavarovanje v bolniškem staležu na podlagi odločbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 • Osebe, ki jim je bila popolnoma odvzeta poslovna sposobnost, se ne morejo zavarovati.
 • Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu.
 • Za nezgodno zavarovanje veljajo Splošni pogoji Kolektivnega nezgodnega zavarovanja 01- KNZ-01/20.


Prijava škode za nezgodno zavarovanja


Prijava nezgode OBR-RZP 105 (225 kb)
Kaj krije zavarovanje?
Zavarovanje krije nezgode, ki bi se zavarovancu lahko pripetile kjerkoli in kadarkoli, torej 24 ur na dan. Kolektivno nezgodno zavarovanje je možno skleniti za naslednje nevarnosti:

 • SMRT ZARADI NEZGODE
  Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu v primeru smrti zavarovane osebe zaradi nezgode.
 • TRAJNA INVALIDNOST ZARADI NEZGODE
  Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote če je zavarovanec zaradi nezgode postal 100 % invalid oziroma v primeru delne invalidnosti odstotek zavarovalne vsote, ki se določi na podlagi Tabele za določanje trajne invalidnosti zaradi nezgode. Posebnost naše ponudbe je povečano zavarovalno kritje za invalidnost. Za vsak odstotek invalidnosti, ki presega 50 % se izplača 4 kratnik odstotka, kar pomeni izplačilo 250 % zavarovalne vsote pri 100 % invalidnosti.
 • NEZGODNA RENTA
  Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote če je bila zavarovancu v skladu s Tabelo trajne invalidnosti določena stopnja trajne invalidnosti zaradi nezgode 50 % ali več. Upravičencu bomo izplačevali dogovorjene mesečne zavarovalnine (rente) za vnaprej dogovorjeno obdobje.
 • ZLOMI, IZPAHI IN OPEKLINE ZARADI NEZGODE
  Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote ali njenega dela v skladu s Tabelo zlomov, izpahov in opeklin, ki je del pogojev; in sicer v primeru, da si zavarovanec, zaradi nezgode zlomi eno ali več kosti, izpahne sklep ali utrpi opekline nad 5 % telesne površine.
 • SMRT ZARADI BOLEZNI
  Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu, če je zavarovanec umrl zaradi bolezni.
PRO PLUS in PREMIUM PLUS paketa poleg kolektivnega nezgodnega zavarovanja vsebujeta

Večja varnost, zdravja preko seminarja temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilaotrja (AED)

iHELP seminar varnosti in oživljanja TPO
(iHELP organizira seminarje po Sloveniji in uporabnik sam izbere termin)

iHELP zdravstvena kartica

SOS ID kodo, ki nudi spletni dostop do digitalne iHELP zdravstvene kartoteke


Obvestilu o obdelavi osebnih podatkov v GENERALI d.d.

V GENERALI zavarovalnici d.d. varstvu zasebnosti namenjamo posebno skrb, zato vam želimo v nadaljevanju na kratko pojasniti, kako obdelujemo vaše osebne podatke. Naša celotna Informacija o obdelavi osebnih podatkov je dostopna na www.generali.si/vop. Če želite, vam jo lahko dostavimo tudi v pisni obliki (naročilo preko telefonske številke 080 70 77 ali pri pooblaščenem zastopniku).

Vaše osebne podatke obdeluje GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, tel.: 080 70 77, e-pošta: info.si@generali.com, ki je upravljavec vaših osebnih podatkov. Z našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO), lahko stopite v stik preko e-pošte na pooblascenec-op.si@generali.com ali preko navadne pošte Generali zavarovalnica d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov«.

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je sklepanje in izvajanje zavarovalne pogodbe ali izvajanje ukrepov na vašo zahtevo pred njeno sklenitvijo. Poleg tega vaše osebne podatke v nekaterih primerih obdelujemo zato, ker to od nas zahteva zakon. Vaše osebne podatke obdelujemo tudi, kadar je to potrebno zaradi naših ali tujih zakonitih interesov. V nekaterih primerih pa podlago za obdelavo predstavlja vaša privolitev.

Vaše osebne podatke obdelujemo predvsem za izvajanje namenov, ki jih določa Zakon o zavarovalništvu, pa tudi za druge namene, povezane z izvajanjem zavarovanj. Ti navadno izvirajo iz obveznosti, ki jih ima zavarovalnica na podlagi določil posebne zakonodaje. Vaše osebne podatke obdelujemo tudi za nekatere druge namene (npr. neposredno trženje in spremljanja zadovoljstva strank).

Po naših navodilih in v našem imenu vaše podatke obdelujejo tudi naši obdelovalci, ki za nas opravljajo določene storitve. Vaše podatke lahko posredujemo tudi drugim uporabnikom, če za to obstaja zakonita pravna podlaga.

V primerih, opisanih v naši Informaciji o obdelavi osebnih podatkov, lahko v zvezi z vami prihaja tudi do avtomatiziranega odločanja, ki včasih vključuje tudi profiliranje. V tem primeru imate pravico, da avtomatizirano odločitev ponovno pretehta za to pristojna oseba v zavarovalnici, poleg tega pa lahko tudi izrazite svoje lastno stališče ter odločitvi nasprotujete.

Vaše podatke hranimo do izpolnitve namenov, za katere so bili zbrani, razen v primeru, ko daljše obdobje hrambe predpisuje zakon. Če so bili osebni podatki pridobljeni na podlagi privolitve, jih hranimo najdlje do vašega preklica.

Vaše osebne podatke praviloma obdelujemo znotraj EU in Evropskega gospodarskega prostora (»EGP«). V določenih primerih pa vaše podatke posredujemo tudi izven EU in EGP, pri čemer jamčimo, da bo tudi v teh primerih zagotovljen enak nivo varstva osebnih podatkov, kot če bi obdelavo izvajali sami in da bodo spoštovane vse zahteve predpisov, ki se nanašajo na prenos osebnih podatkov v tretje države.

Kot našo stranko vas bomo po različnih kanalih (npr. preko navadne ali e-pošte) občasno obveščali o naši ponudbi, ugodnostih in o naših dogodkih (»neposredno trženje«). Pri tem bomo poleg vaših kontaktnih podatkov uporabili tudi ozek nabor drugih podatkov (npr. vrsta sklenjenega zavarovanja, spol, starost) in vam tako predstavili le tiste ponudbe, ki za vas pridejo v poštev. Če boste za to podali privolitev, vas bomo o zgornjih vsebinah obveščali tudi na načine, za katere veljavni predpisi zahtevajo vašo privolitev za neposredno trženje.

Neposrednemu trženju lahko kadarkoli ugovarjate, in sicer tako, da nas o tem obvestite na enega izmed naših zgornjih kontaktnih naslovov ali sledite povezavi v vsakokrat prejetem sporočilu. Vaš ugovor bomo vselej spoštovali, dokler se ne boste odločili drugače.

V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate vse ali nekatere od naslednjih pravic (odvisno od pravnega temelja, na katerem obdelujemo določene podatke): pravico do dostopa (vedno), pravico do popravka in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave (vedno), pravico do izbrisa (le, kadar podatke obdelujemo na temelju privolitve), pravico do prenosljivosti podatkov (kadar vaše podatke obdelujemo na temelju pogodbe, sklenjene z vami, ali na temelju vaše privolitve) in pravico do ugovora (kadar vaše podatke obdelujemo na temelju zakonitega interesa). Zahtevo nam lahko pošljete na enega izmed naših zgornjih kontaktnih naslovov. Če menite, da je prišlo do kršitve varstva vaših osebnih podatkov ali vaših pravic, lahko vložite prijavo pri naši pooblaščeni osebi za varstvo podatkov (DPO) ali pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, (01) 230 97 30, gp.ip@ip-rs.si.